Kullanıcı Adı:

Parola:

E-Mail:

Kurum içi eğitimlerimiz devam ediyor.
Pembe Kule-Kahverengi Basamaklar Çalışmalarımızdan...
YÜZME DERSLERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!
OKÇULUK EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI!
VELİ UYUM GÜNLERİ - İLKOKUL
PALET MONTESSORİ-2014 KURBAN BAYRAMI ŞENLİKLERİ

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimde; bireyler arası farkları gözeterek öğrencilerin; kişisel sorunlarını çözebilmelerine, karşılaştıkları güç durumlarla mücadele edebilmelerine, karar verme becerileri geliştirmelerine, derslerde edinilen yaşantıları ile hayattaki amaçları arasında ilişki kurabilmelerine, toplumda kendilerine açık fırsatları görebilmelerine, bunları değerlendirebilmelerine, planlı ve sistemli hareket edebilmelerine yardım eder. Öğrencinin kendini ve bulunduğu çevreyi tanıması, ihtiyaçlarının farkına varması ve ihtiyaçları üzerinde doyuma ulaşabilmesi rehberliğin somut hedefleridir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütülür: • İnsana saygı esastır. • Birey bir bütün olarak ele alınır. • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrenciler içindir. • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. • Bireysel farklılıklar hep göz önünde bulundurulur. • Rehberlik psikolojik danışmanlık hizmetlerinde gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi kısa ve uzun süreli bireysel danışma hizmeti vermektedir. Öğrencilerin okula uyum, akademik süreç, günlük yaşam, stresle başa çıkma, öfke ile başa çıkma, problem çözme ve karar verme gibi alanlarda öğrencilerimiz ve anne-babalar rehberlik servisine danışabilirler. Bireysel görüşmeler yanında, yıl içerisinde verilen seminerler ile aileler çeşitli konularda bilgilendirilmektedir.
© 2013 Palet Montessori Tüm hakları saklıdır.
HiperMedya