BİRİMLERİMİZ / YABANCI DİL ZÜMREMİZ

YABANCI DİL ZÜMREMİZ

Bizler Yabancı Dil Zümresi olarak, Palet Okulları’nda ilmek ilmek işlediğimiz öğrencilerimizi; “Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, ahlaki değerlerimizle donanmış, topluma faydalı birer dünya vatandaşı olması beklenen, yaşam boyu öğrenen bireyler” olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda okulumuzda uyguladığımız yabancı dil programı ile öğrencilerimize gerekli dil becerilerini kazandırarak yabancı bir dilde sağlıklı iletişim kurmalarını hedefliyoruz.