BİRİMLERİMİZ / DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

Palet Okulları olarak manevi ve milli değerlerimizi teorik ve uygulamalı saha faaliyetleri ile hayatın içinden rol modellerin desteğiyle aktif bir ortamda alabileceği ve değerlerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıma misyonuyla gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.

DERSLERDE DEĞERLER EĞİTİMİ

Her öğretmen sene başında kendi dersi ile ilgili yıllık plan çalışması yaparken aynı zamanda Değerler Eğitimi yıllık planı yapar. Hangi haftada hangi ünitede konu ile ilgili hangi vurguyu yapacağını sene başında planlar ve idareye sunar. Yıl boyunca sınıfa derse giren her öğretmen kendi dersinde o sınıfın değerleri ile ilgili planlanmış olan uygulamaları yapar.

SAHA UYGULAMALARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Kendi içinde bir bütünlük arz eden ve hayatlarının en önemli kısmını sağlıklı ve faydalı bir şekilde aktif geçirmelerine yardımcı olabilecek, gençlerin rol aldığı bir organizasyonun kurgulanması hedeflenmektedir.

Okullarımızda şuurlandırma ve geleceğe hazırlama faaliyetleri kapsamında değerler eğitimi, karakter eğitimi, erdemli davranışlar ve diğer eğitim faaliyetleri anaokulunda ortaokula kadar tüm yaş gruplarının mizaç ve kişilik yapısına, algı, idrak ve öğrenme tarzlarına hitap edecek şekilde planlaması yapılacaktır.